Skip to content

BETEGTÁJÉKOZTATÓ – HÁZIREND

A Mályva Egészségközpont kiemelten fontos feladatának tartja a páciensek, betegek és hozzátartozóik (a továbbiakban: Páciens) tájékoztatáshoz fűződő jogának teljeskörű gyakorlását, valamint az orvos-páciens, a terapeuta-páciens kapcsolatban az eredményes betegellátáshoz szükséges információ áramlásának biztosítását. A Mályva Egészségközpont munkatársai fontosnak tartják, hogy a kezelések és kivizsgálások alkalmával az Ön emberi méltósága és személyiségi jogai ne sérüljenek.
Házirendünkkel széleskörű ismereteket szeretnénk nyújtani a betegtájékoztatási gyakorlatról, illetve a betegek jogairól és kötelességeiről. A Házirend célja, hogy hasznos információkkal segítsük az Ön intézménybeli ellátását, csökkentsük az Önben rejlő esetleges bizonytalanságot és a kiszolgáltatottság érzését. Az ellátáshoz szükséges tudnivalók rendelkezésre állása egyaránt fontos a Páciens (hozzátartozó) és az intézmény munkatársai számára is, az ellátás így valósítható meg eredményesen, hatékonyan és biztonságosan.
A Mályva Egészségközpontban tanácsadás és gyógytorna rendelések érhetők el, valamint található néhány nem orvosi, de egészséghez kapcsolódó szolgáltatás is. Fekvőbeteg ellátás nem történik.

Kérjük, legyen segítségünkre Ön is, hogy végső soron a gyógyulást is elősegítő házirend előírásait mindenki megértse, és betartsa.

 1.   AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MEGKÖZELÍTÉSE, AZ INFRASTRUKTÚRÁHOZ KÖTŐDŐ INFORMÁCIÓK

1.1  AZ INTÉZMÉNY MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE

Intézményünk címe: 1111 Bp. Lágymányosi u.7. 1 emelet 12. (kapucsengő: 9-es) 

Intézményünk honlapja: https://malyva.hu/

Intézményünk e-mail címe: info@malyvakozpont.hu

Intézményünk telefonszáma: +36 70 450 7512

Intézményünkbe az alábbi módokon juthat el:

Tömegközlekedéssel: 

 • Autóbusz: 133E, 212, 33, 7
 • Vasút: H7
 • Metró: M4
 • Villamos: 19, 41, 6
 • Móricz Zsigmond körtértől 400 m 
 • Autóval: Karinthy Frigyes út – Bercsényi utca kereszteződés

 

47.476870, 19.050844

Parkolási lehetőségek:
Az épület melletti utcákban (Lágymányosi utca, Bercsényi utca) parkolási zóna: 3113

Allee mélygarázs: 
Minden nap 00:00-24:00 között
Hétfőtől vasárnapig minden megkezdett óra: 400 Ft

1.2  INTÉZMÉNYEN BELÜLI TÁJÉKOZÓDÁS

A rendelőbe érkezést követően recepciós kolléganőnk felveszi az adatait, és információt nyújt a további teendőivel, kérdéseivel kapcsolatban.

 1.   AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBE VALÓ ELŐJEGYZÉSSEL, BELÉPTETÉSSEL, FELVÉTELLEL, ILLETVE AZ OTT TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

2.1  ELŐJEGYZÉS

Az előjegyzés, felvétel menete járóbeteg-ellátás előzetes időpont egyeztetéssel történik. Az előjegyzés telefonon történhet az adott szakrendeléstől függően. Telefonszám: 06 70 450 7512. Tájékoztatni szeretnénk, hogy bizonyos szempontok módosíthatják a felvételi, behívási sorrendet, illetve néhány esetben a várakozási idő hosszabb lehet. Ilyenkor az előjegyzésben megadott időpontok módosulhatnak. Kérjük szíves megértésüket!

 2.2  BEHOZANDÓ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZEMÉLYES DOKUMENTUMOK

Az Ön kötelező azonosításához szükséges személyes iratok:

 • személyi azonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • TAJ-kártya

Ellátásának biztonságos megtervezéséhez szükséges egészségügyi dokumentációk:

 • korábbi zárójelentések, ambuláns lapok, beutaló
 • leletek, vizsgálati eredmények (laboratóriumi leletek, röntgen lelet, CT-, MR-vizsgálat lelete és CD-n a képanyaga
 • szedett gyógyszereinek listája, adagolása és egyéb, gyógyszernek nem minősülő táplálékkiegészítők, vitaminok stb. listája.
 1.   AZ INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁS RENDJE

Az Intézményben tartózkodása alatt kérjük a magyar jogszabályoknak és az általános erkölcsnek megfelelő normák betartását. Tilos az intézmény területén bűncselekmények elkövetése, különösen a személyzettel szembeni erőszak, fenyegető magatartás. Ezen túlmenően különösen kérjük ügyelni a következőkre: Általános viselkedési elvárás: kérjük, hogy az ellátó személyzettel és betegtársaival szemben tanúsítson udvarias, előzékeny, barátságos és segítőkész magatartást. Szigorúan tilos a fenyegető magatartás, az agresszió, a hangoskodás, az épület beszennyezése! E viselkedési elvárások nem csak a betegekre, hanem az épületbe bármely céllal belépő személyekre (pl. hozzátartozókra, látogatókra, orvostanhallgatókra) is vonatkozik. Várakozás: Kérjük, hogy várakozás közben is ügyeljen a tisztaságra, valamint kerülje a hangoskodást. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a foglalt időpontjában nem kerül be a vizsgálatra, kérjük, ebben az esetben várjon türelemmel, valamint, ha a várótermet a várakozás idején elhagyja, azt jelezze recepciós kollégáink felé.

Az Intézetben való ellátása során állókép, mozgókép vagy hangfelvétel készítése a személyzet előzetes írásos hozzájárulásának kivételével szigorúan tilos!

 1.   INTÉZMÉNYÜNK MUNKARENDJE

Az Intézet nyitvatartása: A Mályva Egészségközpont hétfőtől péntekig 9 órától van nyitva. (Ez bizonyos esetekben eltérő lehet!)

Szakrendelések rendelési ideje: az egyes rendelések rendelési ideje változó. Kérjük, érdeklődjön a 06 70 450 7512-es számon, vagy a www.malyva.hu oldalon.

Intézet zárása: A Mályva Egészségközpont hétfőtől péntekig maximum 20 óráig van nyitva. (Ez bizonyos esetekben eltérő lehet!)

 1.   A BETEG TÁVOZÁSA

A konzultáció/gyógytorna után, a fizetést követően Ön távozhat az Intézetből. Elbocsátása előtt az alábbi dokumentumokat kapja kézhez:

– ha szükséges, szakorvosi javaslat (gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz)

 1.   BIZTONSÁG

6.1  VAGYONVÉDELEM, ÉRTÉKTÁRGYAK MEGŐRZÉSE

Rendelőnkben ruhatár nincs, csak kihelyezett fogasok a folyosókon, illetve a vizsgálókban. Kérjük, hogy a rendelőben tartózkodás idején értékeit lehetőleg ne hagyja őrizetlenül!

6.2  TŰZVÉDELEM

Az Intézet területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos! Dohányzásra kizárólag az utcai bejárattól számított 5 méteres körzeten kívül van lehetőség.

Tűz esetén kérjük kövesse az Intézet munkatársai, vagy a hatóság utasításait! Az Intézet kiürítése esetén kérjük, az épület elhagyását azonnal kezdje meg a személyes tárgyainak hátrahagyásával, s eközben segítse betegtársait és a személyzet munkáját!

6.3  KÖRNYEZETVÉDELEM

Az egészségügyi ellátás során veszélyes hulladékok nem keletkeznek. 

 1.   BETEGAZONOSÍTÁS

Az Ön biztonsága érdekében ellátása során, egyes tevékenységek megkezdése előtt munkatársaink megkérdezhetik Öntől nevét és más adatát is annak érdekében, hogy személyazonosságáról megbizonyosodjanak. Kérjük, válaszaival ekkor is segítse munkánkat!

 1.   EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Intézetünk területén vagy közelében az alábbi egyéb szolgáltatások kereshetők fel:

Wifi: Ingyenes Wifi elérhető a Mályva Egészségközpontban, a jelszót a várakozóhelyiségben kihelyezett táblákon találhatja meg.

Meleg étkezésre a Mályva Egészségközponttól 1 percre található Allee Bevásárlóközpontban van lehetőség.

Gyógyszertár és bankautomata szintén az Allee-ban található.

 1.   BETEGJOGOK ÉS BETEGKÖTELEZETTSÉGEK

Pácienseinket megilletik az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvényben meghatározott betegjogok. Ezek az egészségügyi ellátáshoz való jog, az emberi méltósághoz való jog, a kapcsolattartás joga, a gyógyintézet elhagyásának joga, a tájékoztatáshoz való jog, az önrendelkezéshez való jog, az ellátás visszautasításának joga, az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga, az orvosi titoktartáshoz való jog. Ugyanakkor a betegjogok mellett a betegnek az Intézetben való tartózkodás, a gyógyítási folyamat során kötelezettségei is vannak.

 1. BETEGJOGOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNYBEN (1997.ÉVI CLIV. TÖRVÉNY)

10.1       AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ JOG

Az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátást, a fájdalom csillapítását, illetve a szenvedés csökkentését is jelenti. Az egészségügyi ellátáshoz való jog akkor megfelelő, ha a vonatkozó szakmai, etikai szabályok, irányelvek betartása megtörténik. Folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie az ellátásnak, ami azt jelenti, hogy a beteg egészségügyi állapotának megfelelő ellátási szinten, például alapellátásban, járó- vagy fekvőbeteg-ellátásban kell az adott ellátást biztosítani.

10.2       AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Azt jelenti, hogy a betegen kizárólag az ellátáshoz szükséges beavatkozások végezhetők el, továbbá, hogy a beteg ellátása során – szeméremérzetére tekintettel – ruházata csak a szükséges időre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el. A beteget csak méltányolható okból és indokkal lehet várakoztatni.

10.3       A KAPCSOLATTARTÁS JOGÁNAK GYAKORLÁSA

Mindig a gyógyintézetben meglévő feltételektől függ, ezt a Betegtájékoztató/Házirend tartalmazza. Természetesen a joggyakorlás feltétele a betegtársak jogainak tiszteletben tartása és a betegellátás zavartalanságának biztosítása is.

10.4       A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Kétfajta lehet, az önrendelkezési és a terápiás célú.

Az önrendelkezési tájékoztatás célja, hogy a beteg megalapozottan dönthessen a kezelésbe történő beleegyezésről vagy elutasításról. A terápiás tájékoztatás célja a terápiához kapcsolódó tudnivalók megosztása a beleegyezés után, például életvezetési tanácsok, vagy a kontroll szükségessége. A betegnek joga van számára egyéniesített formában, érthető módon történő, teljes körű tájékoztatásra: – egészségi állapotáról, annak orvosi megítéléséről, – javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, azok elvégzésének előnyeiről, kockázatairól, tervezett időpontjaikról, a vizsgálatokkal kapcsolatos döntési jogáról, – az ellátás folyamatáról, várható kimeneteléről, – a további ellátásokról, lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, – a javasolt életmódról, – a vizsgálatok eredményéről.

A betegnek joga van: – megismerni az ellátásában közreműködő személyek nevét, szakképesítését, beosztását – a tájékoztatás során és azt követően kérdezni – megjelölni azt a személyt, akit az orvos tájékoztathat, illetve kizárni személyeket a tájékoztatásból. A tájékoztatásról a cselekvőképes beteg lemondhat, azonban, ha a beavatkozásra a beteg kezdeményezésére kerül sor, lemondása csak írásban érvényes.

10.5       AZ ÖNRENDELKEZÉSHEZ VALÓ JOG

Ennek alapján a betegnek joga van szabadon dönteni az egészségügyi ellátás igénybevételéről, a beavatkozásokba történő beleegyezésről, illetve azok visszautasításáról.

10.6       AZ ELLÁTÁS VISSZAUTASÍTÁSÁNAK JOGA

E jog szerint minden cselekvőképes beteget megillet az ellátás visszautasításának joga kivéve, ha ezzel mások életét vagy testi épségét veszélyezteti. Lehetőség szerint fel kell tárni, hogy mi vezette a beteget arra, hogy a kezelést visszautasítsa, és tájékoztatni kell a kezelés elmaradásának következményeiről. Meg kell kísérelni, hogy a döntését megváltoztassa, de nem szabad a döntés megváltoztatására kényszeríteni.

10.7       AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSÉNEK JOGA

Ennek alapján az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a beteg rendelkezik. A beteg jogosult – a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, – a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, – az egészségügyi dokumentációba betekinteni, azokról kivonatot vagy másolatot készíteni, valamint saját költségére másolatot kapni, – több résztevékenységből álló, összefüggő ellátási folyamat végén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően írásbeli összefoglaló jelentést (zárójelentést) kapni, – az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt rá vonatkozó egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni. A beteg halála után törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján – jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot, másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni.

10.8       AZ ORVOSI TITOKTARTÁSHOZ VALÓ JOG

Ennek alapján a beteg jogosult arra, hogy az ellátásában részt vevő személyek a rá vonatkozó adatokat bizalmasan kezeljék. A betegnek joga van: – eldönteni, hogy állapotáról kinek adható felvilágosítás, illetve ki is zárhat személyeket a tájékoztatásból. – olyan körülmények biztosításához, amikor gyógykezelése során csak az ellátásában résztvevő személyek vannak jelen.

 1. A BETEG/PÁCIENS KÖTELEZETTSÉGEI

A beteg/páciens – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

– tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,

– tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,

– tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,

– a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,

– a gyógyintézet házirendjét betartani,

– a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni

– jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

A betegek és hozzátartozóik jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, az intézmény jelen tájékoztatóban előírt működési rendjét, továbbá nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

Budapest, 2023. október 5.

Call Now Button